Hướng dẫn chung

Last updated 6 minutes ago

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Clickgumshoe.com

Clickgumshoe.com là phần mềm theo dõi hành vi truy cập trang web và chặn IP click ảo tự động. Đây là giải pháp hạn chế click tặc quảng cáo Google.

Clickgumshoe.com là phần mềm miễn phí 100%.

Hướng dẫn gồm 2 phần:

  • CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT

  • HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hãy bắt đầu để bảo vệ chiến dịch quảng cáo của bạn ngay hôm nay!

Liên hệ tác giả:

Hoàng Quách Email: hoangweb24@gmail.com Website: https://www.hoangweb.com SĐT: 0987.342.124