6. Kiểm tra cài đặt

Kiểm tra cài đặt của bạn đã hoạt động chưa?

Chúc mừng! Đây là bước cuối cùng để kiểm tra cài đặt của bạn đã hoạt động chưa. Trong phần cấu hình, bạn nhấn nút "Kiểm tra" để mở website. (như hình dưới)

Bạn chờ 5 giây rồi đóng website. Sau đó nhấn nút "Lượt truy cập" để xem lịch sử nhấp chuột. (như hình dưới)

  • Lượt truy cập: giúp bạn xem lịch sử IP và hành vi click ảo.

  • Báo cáo: giúp bạn phân tích và gửi bồi hoàn.

Nếu có click_test ghi nhận trong lượt truy cập là bạn đã cài đặt thành công. (như hình dưới)

Click_test có dải màu "cam" ở góc phải trên.

Lưu ý: Kể từ bây giờ bạn có thể theo dõi mọi hành vi của người dùng truy cập và tương tác với website qua Lượt truy cập. Tính năng này gần giống với bộ đếm lượt truy cập Histats.

Nếu chưa có click_test thì bạn làm lại bước 5 (thay thế mã javascript mới trên website). Sau đó nhấn lại nút "Kiểm tra", nếu thấy click_test thì đã thành công!

Chúc bạn thành công!