4. Kết nối Google Ads

Hướng dẫn kết nối tài khoản Google Ads của bạn để tự động chặn IP

Đọc thêm: Tại sao cần kết nối tài khoản Google Ads?

Bạn di chuyển đến tab Kết nối GoogleAds.

Kết nối tài khoản Google Ads

Để kết nối tài khoản quảng cáo Google, bạn nhấn vào tab "Kết nối GoogleAds", nhấn tiếp nút "Lưu".

Nhấn nút "Bấm để kết nối Google Ads"

Đăng nhập tài khoản quảng cáo Google của bạn và nhấn nút "Cho phép" như hình dưới:

Tiếp theo, nhấn nút "Làm tươi" để lấy thông tin chiến dịch.

Chọn các chiến dịch cần chặn IP click ảo và nhấn "Lưu".

Lưu ý: Nếu sau này bạn có chiến dịch mới, bạn cần "Làm tươi" và chọn thêm chiến dịch đó, rồi nhân "Lưu" để cập nhật.

Gắn mã Tracking Template

Tiếp theo, gắn mã Tracking Template giúp bạn theo dõi các lần nhấp chuột quảng cáo. Nhấn vào nút "Đã Kết Nối Google Ads" và chọn "Bấm để gắn tracking"

Kiểm tra kết nối

Cuối cùng, bấm "Test API" để kiểm tra kết nối. Nếu kết nối thành công sẽ báo như hình dưới.