1. Tạo tài khoản & thêm website

Hướng dẫn đăng ký tài khoản và thêm website

Tạo tài khoản

Đầu tiên bạn cần tạo một tài khoản người dùng, tại trang chủ clickgumshoe.com, bạn nhấn nút "Ghi danh" như hình dưới:

Điền đầy đủ thông tin: Tên hiển thị, username, email, mật khẩu, capcha và nhấn nút "Ghi danh" như hình dưới:

Thêm website

Sau khi tạo tài khoản thành công, bạn được chuyển đến trang đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, bạn nhấn vào nút “Thêm website” để thêm mới website.

Điền thông tin tên miền (không gồm http:// hoặc https://) và email sử dụng cho website (Lưu ý: chỉ chấp nhận gmail)

Lưu ý: Nhập chính xác email vì bạn sẽ nhận báo cáo và thông tin khách hàng qua email đó.

Sau khi nhập đầy đủ thông tin bạn nhấn nút “Thêm website”. Nếu thành công bạn được chuyển đến trang cấu hình “Server & CSDL”.